welkom

Wie ben ik?

 • Joke Six (°1969)
 • Hoger architectuur instituut St. Lucas Gent
 • 6 jaar werkzaam bij Interieurburo Paul Degraer te Heule
 • Eigen buro sedert 2001

 

Wat doe ik?

Ontwerp en coördinatie van inrichtingswerken, herorganisatie van volledige bestaande toestanden, verbouwingen en kleine uitbreidingen voor:

 • woningen
 • burelen
 • winkels

Hoe werk ik?

 • Tijdens een eerste plaatsbezoek en bespreking wordt er heel goed naar de noden en wensen van de klant geluisterd, maar nog geen advies gegeven.
 • Op basis hiervan wordt na het uittekenen van de opmeting een voorontwerp uitgewerkt die nog kan aangepast worden. Bij goedkeuring hiervan worden gedetailleerde uitvoeringsplannen opgemaakt, offertes aangevraagd en aannemers toegewezen.
 • Ik sta u bij tijdens de werken, doe de werfcontrole en de coördinatie van de werken. Indien gewenst controleer ik eveneens voor U de facturen.
 • Indien nodig werk ik samen met architecten, technische adviesburo’s, epb verslaggever en veiligheidscoördinator.

Ik streef ervoor om aangename, leefbare en mooie omgevingen te ontwerpen, rekening houdend met uw verwachtingen, oriëntatie van de ruimtes, circulatie, contact met buitenomgeving, soms met integratie van recuperatie materialen, … Voor mij is steeds het functionele aspect van de in te richten ruimtes van zeer groot belang.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes